ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ - 224/2018 - 19.10.2018ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ - 224/2018
за вработување на 28 државни службеници од Група I, подгрупа I во Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развојЈавен оглас број - 224/2018

[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 17.10.2018


Нови 10 милиони денари на располагање за инвестиции во инфраструктура за пристап до земјоделско земјиште


Сите единици на локалната самоупрва од денеска па се до 17- ти ноември ќе може да аплицираат за добивање на финансиска поддршка од „Програмата за рурален развој“, поточно за „Мерката 124 Инвестиции во инфраструктура за пристап до земјоделско земјиште “, односно реконструкција или пробивање на пристапни патишта до земјоделско земјиште.


[повеќе]

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 01/2018 - 17.10.2018ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 01/2018
за унапредување на 20 (дваесет) административни државни службеници во Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развојИнтерен оглас број 01/2018 | Пријава за унапредување | Барање за објавување на интерен оглас на web страна

[повеќе]

ЈАВЕН ПОВИК бр.07/2018 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година - 17.10.2018


Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник“ на Република Македонија број 72/07, 5/09, 43/14, 193/15, 39/16 и 164/18), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руалниот развој го објавува следниот ЈАВЕН ПОВИК бр.07/2018 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година.


македонска верзија | албанска верзија

[повеќе]

NJOFTIM - 10.10.2018

Agjencia për Përkrahje Financiare dhe Zhvillim Rural në bujqësi i informon të gjithë prodhuesit e qumështit se ka filluar afati për dorëzimin e kërkesave për pagesa të drejtpërdrejta për qumësht të prodhuar dhe të dorëzuar të deles, dhisë dhe lopës në periudhën nga 1 maji deri në 30 shtator të vitit 2018, përkatësisht faza e tretë. Afati për dorëzimin e kërkesave është deri me 5 nëntor 2018.


[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 10.10.2018


Од денеска почнува аплицирање за добивање на субвенции за трета фаза произведено и предадено млеко


Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, ги известува млекопроизводителите дека е во тек поднесувањето на барањата за директни плаќања за произведено и предадено овчо, козјо и кравјо млеко во периодот од мај до септември 2018 година, односно за трета фаза млеко. Рокот за поднесување на барањата е до 5- ти ноември 2018 година. Висината на поддршката изнесува 4 денари по литар за овчо и козјо млеко, и 3,5 денари по литар за кравјо млеко. Барањата се поднесуваат по електронски пат во подрачните единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство каде што е регистрирано земјоделското стопанство.


[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 02.10.2018


Заедничка земјоделска политика и меѓусебна помош за надминување на проблемите во агро секторот


Денеска и утре, во австрискиот град Андау , се оддржува 44- тата по ред „Конференција на директорите на Платежните Агенции во Европската Унија“. Македонската делегација ја предводи директорот на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој, Николче Бабовски,тој зеде активно учество и оствари повеќе неформални, билатерални средби кои се од клучно значење за Македонија на патот кон Европската унија.


[повеќе]

ИСПРАВКА НА ЈАВЕН ПОВИК бр.06/2018 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година - 28.09.2018


ИСПРАВКА НА ЈАВЕН ПОВИК бр.06/2018 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година .македонска верзија

[повеќе]

ЈАВЕН ПОВИК бр.06/2018 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година - 28.09.2018


Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник“ на Република Македонија број 72/07, 5/09, 43/14, 193/15, 39/16 и 164/18), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руалниот развој го објавува следниот ЈАВЕН ПОВИК бр.06/2018 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година.


македонска верзија

[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 27.09.2018

Подготвителен период за земјоделците и претпријатијата да се припремат за аплицирање за средства по ИПАРД 2 програмата

Владата на Република Македонија, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, ги известуваат сите заинтересирани правни и физички лица, дека во првата половина на месец ноември 2018 година ќе се објави „Јавен повик“ за доставување на барања за користење на финансиски средства од петтата компонента на Инструментот за претпристапна помош за рурален развој на Европската Унија (ИПАРД Програма за периодот 2014-2020 година).[повеќе]

Вести и Архива

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu