СООПШТЕНИЕ - 23.04.2018

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги потсетува земјоделските стопанства дека рокот за поднесување на барања за субвенции за мерките по обработлива земјоделска површина и по грло добиток за 2018 година ќе трае до 15 мај.
Барањата се поднесуваат по електронски пат, самостојно од страна на барателите. Доколку барателите имаат потреба за помош при создавање на електронското барање, може да се обратат во подрачните единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство најдоцна до 30 април 2018 година.

[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 23.04.2018
На ден 20.04.2018 година, во просториите на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, директорот на Агенцијата, Николче Бабовски и управителот на „Подгорка“ ДОО Струга, Един Џемајлоски потпишаа Договор за користење на финансиска поддршка од ИПАРД Програмата 2014-2020 во висина од 138.806.570,00 денари. Финансиската поддршка ќе биде искористена за изградба и опремување на објект со ладилник за производство, преработка, расекување и пакување на месо преку мерката 3 – Инвестиции во преработка и маркетинг на земјоделските производи од ИПАРД II програмата.
Истото претставува најголема инвестиција финансирана преку ИПАРД Програмата, и е доказ за посветеноста на ИПАРД Агенцијата за континуирана поддршка на земјоделството и искористување на средствата од ИПАРД II програмата.


[повеќе]

Известување - 05.04.2018
Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги известува млекопроизводителите дека започна рокот за поднесување на барања за директни плаќања за произведено и предадено овчо, козјо и кравјо млеко во период од октомври до декември 2017 година и ќе трае до 16 мај 2018 година. Висината на поддршката изнесува 4 денари по литар за овчо и козјо млеко и 3,5 денари по литар за кравјо млеко. Барањата се поднесуваат по електронски пат во подрачните единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство каде што е регистрирано земјоделското стопанство.
[повеќе]

Соопштение - 02.04.2018
На ден 02.04.2018 година Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој одржа средба со градоначалниците на единиците на локалната самоуправа со цел да се запознаат со Програмата за финансиска поддршка на рураланиот развој за 2018 година.[повеќе]

Соопштение - 23.03.2018
Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги известува земјоделските стопанства дека рокот за поднесување на барања за субвенции за 2018 година е започнат и ќе трае до 15 мај.
[повеќе]

Соопштение - 06.03.2018
На ден 06.03.2018 година во просториите на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, потпишани се првите четири договори за поддршка на проекти од Програмата за користење средства од инструментот за претпристапна помош за рурален развој (ИПАРД) за период 2014-2020 година.


[повеќе]

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој објавува ОГЛАС за ангажирање на опреденелно време 28 (дваесет и осум) лица на ден 14.02.2018 година. - 14.02.2018Врз основа на член 22, став 8 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ број 27/2014, 199/2014 и 27/2016), а во согласност со член 22, став 1, точка 1 и член 23 од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ број 62/2005, 106/2008...119/2016),


АГЕНЦИЈАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ

Објавува

ЈАВЕН ОГЛAС за вработување на 28 извршители на определено време
Објава на оглас - македонска верзија
Објава на оглас - албанска верзија

[повеќе]

Соопштение - 26.01.2018
На ден 25.01.2018 година во просториите на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој предводена од директорот Николче Бабовски одржа работен состанок со претставници од делегацијата на Европската Комисија во Република Македонија предводена од господинот Никола Бартолини, на состанокот присуствуваа претставници од Национален фонд, Министерството за земјоделство шумарство и водостопанство и Секретаријатот за Европски прашања.


[повеќе]

Соопшение за фомирање на комитет за земјоделство и безбедност на храна - 05.01.2018
Владата на Република Македонија донесе одлука да формира Комитет за земјоделство и безбедност на храна, а со работата на ова тело ќе раководи претседател. Претседател, како што соопштија ќе биде премиерот Зоран Заев.

Овој комитет ќе има задача да ја следи реализацијата на мерките и проектите во врска со агросекторот, безбедноста на храната и ветеринарната заштита на животните и да дава насоки и предлози заради подобрување на состојбите во овие области.

Покрај Заев, членови на Комитетот по функција се и вицепремиерот задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори Кочо Анѓушев, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски, министерот за здравство Венко Филипче, министерот за животна средина и просторно планирање Садула Дураки, министерот за финансии Драган Тевдовски, и директорите на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој Николче Бабовски и на Агенцијата за храна и ветеринарство Зоран Атанасов.


[повеќе]

ЈАВЕН ПОВИК бр. 04/2017 за доставување на барања за исплата на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2017 година - 16.12.2017


Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник“ на Република Македонија број 72/2007, 5/2009, 43/2014, 193/2015 и 39/2016), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руалниот развој го објавува следниот ЈАВЕН ПОВИК бр. 04/2017 за доставување на барања за исплата на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2017 година .


македонска верзија и албанска верзија

[повеќе]

Вести и Архива

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu