ЈАВЕН ПОВИК бр. 04/2017 за доставување на барања за исплата на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2017 година - 16.12.2017


Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник“ на Република Македонија број 72/2007, 5/2009, 43/2014, 193/2015 и 39/2016), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руалниот развој го објавува следниот ЈАВЕН ПОВИК бр. 04/2017 за доставување на барања за исплата на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2017 година .


македонска верзија

[повеќе]

Соопштение за рокот за поднесување на барања за финансиска поддршка за органско производство - 14.12.2017
Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги известува земјоделските стопанства и откупувачи на земјоделски производи дека е во тек рокот за поднесување на барања за финансиска поддршка за органско производство и ќе трае до 25 декември 2017 година.
[повеќе]

Соопштение - 11.12.2017
На ден 07.12.2017 во Загреб, Република Хрватска се оствари официјалната посета помеѓу директорите на Платежните агенции на Македонија и на Хрватска, Николче Бабовски и Матилда Чопиќ како и министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, Љупчо Николовски кои потпишаа нов меморандум за соработка. Овој меморандум е важен за Македонија, бидејќи на овој начин двете страни се обврзуваат да соработуваат на техничко и експертско ниво преку размена на искуства во делот на моделот на искористување на финансиските средства од европската ИПАРД Програма, моделот на директната финансиска поддршка како и организацискиот модел на искористување на европските фондови во делот на земјоделството, руралниот развој и рибарството. Хрватска како земја важи е позитивен пример за ефикасно искористување на европските фондови.


[повеќе]

Соопштение - 04.12.2017


<


На ден 04.12.2017 година во просториите на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, се одржа работен состанок помеѓу Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, Љупчо Николовски и В.Д. директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој Николче Бабовски, како и раководителите на секторите во Агенцијата. На состанокот беше презентирана моменталната состојба на функционирање на Платежната агенција, како и проблемите со кои се соочува.


[повеќе]

ЈАВЕН ПОВИК бр. 2/2017 за доставување на барања за исплата на средства од Програма за финансиска поддршка во рибарстовото и аквакултурата за 2017 година - 02.12.2017


Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник“ на Република Македонија број 72/07, 5/09, 43/14, 193/15и 39/16), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руалниот развој го објавува следниот ЈАВЕН ПОВИК бр. 2/2017 за доставување на барања за исплата на средства од Програма за финансиска поддршка во рибарстовото и аквакултурата за 2017 година .


македонска верзија и албанска верзија

[повеќе]

Соопштение за рокот за поднесување на барања за финансиска поддршка за произведено и предадено винско грозје од реколта 2017 - 01.12.2017
Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги известува лозарите дека е во тек рокот за поднесување на барања за финансиска поддршка за произведено и предадено винско грозје од реколта 2017 година и ќе трае до 25 декември 2017 година.
[повеќе]

Соопштение за поднесување на барања за финансиска поддршка за произведени и продадени градинарски и овошни култури во преработувачки капацитет - 28.11.2017


<


Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги известува земјоделските производители дека е во тек рокот за поднесување на барања за финансиска поддршка за произведени и продадени градинарски и овошни култури во преработувачки капацитети и ќе трае до 25 декември 2017 година.
[повеќе]

Соопштение - 27.11.2017


<


Во просториите на Министерството за земјоделство,шумарство и водостопанство на ден 25.11.2017 година се потпишаа првите 60-тина договори од вкупно одобрените 424 договори за Мерката 112 од Програмата за рурален развој „Помош на млади земјоделци за започнување на земјоделска дејност“.
На официјалното потпишување на првите договори, присуствуваа Претседателот на Владата на Република Македонија, Зоран Заев, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, Љупчо Николовски, директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, Николче Бабовски, како и директорите и советниците во состав на МЗШВ и од Владата на РМ.


[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 25.11.2017


<


Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги известува апликантите кои поднесоа барање за користење на средства од Програмата за рурален развој за 2017 и тоа за Мерка 112 (Помош на млади земјоделци за започнување на земјоделска дејност согласно Јавен Повик 03/2017 дека е завршена обработката на барањата и е изработена конечната ранг листа на сите апликанти кои ги исполнуваат условите.


РАНГ ЛИСТА [повеќе]

Соопштение за млекопроизводителите - 09.10.2017


<


Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги известува млекопроизводителите дека рокот за поднесување на барања за директни плаќања за произведено и предадено овчо, козјо и кравјо млеко во период од мај до септември 2017 година е до 5 ноември 2017 година.
[повеќе]

Вести и Архива

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu