Соопштение - 07.09.2017 во 09:28<


Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги известува производителите на пченица дека рокот за поднесување на барања за финансиска поддршка за складирање на пченица од домашно производство од род 2017 година завршува на 15 септември 2017 година. Финансиската поддршка за складирање на пченица се доделува за покривање на 80% од трошоците за складирање на пченица предадени на складирање во складиштар (регистрирани откупувачи на земјоделски производи согласно Законот за земјоделство и рурален развој) во период од 1 август до 1 септември 2017 година.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu