ЈАВЕН ПОВИК број 01/2022 - 14.01.2022 во 09:16


Согласно член 13 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник на Република Македонија“ број 72/2007, 05/2009, 43/2014, 193/2015, 39/2016 и 164/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија” број 190/2019), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој објавува


ЈАВЕН ПОВИК број 01/2022

за ангажирање на стручни лица за утврдување на пазарни цени за понуди од ИПАРД Програматамакедонска верзија | албанска верзија

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu