Има 2885 текстови на 413 страни а Вие сте на 52 -та страна

СООПШТЕНИЕ - 22.10.2018


Започна аплицирањето за добивање на субвенции за откупувачите на сливи и на пченица од овогодинешната реколта


Сите откупувачи на сливи и преработувачи на пченица од денеска се до 25- ти декември 2018 – та година ќе може да поднесуваат барања за финансиска поддршка за откупени сливи и пченица од домашно производство од овогодинешната реколта.

Корисници на подмерката „Директни плаќања за откупени сливи од род 2018 година од домашно производство“ се правни лица регистрирани за преработка на земјоделски производи и правни лица регистрирани за вршење на трговија со земјоделски производи запишани во Регистарот на откупувачи кои извршиле откуп на сливи од реколта 2018 година од домашно производство врз основа на договор за откуп склучен со земјоделски стопанства. Финансиската поддршка се исплаќа за количините кои се откупени во период од 15 август до 15 септември 2018 година и за истите исплатата да е извршена најдоцна до 15 декември 2018 година по цена не пониска од 5 денари по килограм. Висината на поддршката изнесува 2 денари по килограм.[повеќе]

ИЗВЕСТУВАЊЕ - 22.10.2018


ИЗВЕСТУВАЊЕ


Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги известува откупувачите на сливи и преработувачите на пченица дека можат да поднесат барања за финансиска поддршка за откупени сливи и пченица од реколта 2018 година од домашно производство.


[повеќе]

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ - 224/2018 - 19.10.2018ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ - 224/2018
за вработување на 28 државни службеници од Група I, подгрупа I во Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развојЈавен оглас број - 224/2018

[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 17.10.2018


Нови 10 милиони денари на располагање за инвестиции во инфраструктура за пристап до земјоделско земјиште


Сите единици на локалната самоупрва од денеска па се до 17- ти ноември ќе може да аплицираат за добивање на финансиска поддршка од „Програмата за рурален развој“, поточно за „Мерката 124 Инвестиции во инфраструктура за пристап до земјоделско земјиште “, односно реконструкција или пробивање на пристапни патишта до земјоделско земјиште.


[повеќе]

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 01/2018 - 17.10.2018ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 01/2018
за унапредување на 20 (дваесет) административни државни службеници во Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развојИнтерен оглас број 01/2018 | Пријава за унапредување | Барање за објавување на интерен оглас на web страна

[повеќе]

ЈАВЕН ПОВИК бр.07/2018 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година - 17.10.2018


Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник“ на Република Македонија број 72/07, 5/09, 43/14, 193/15, 39/16 и 164/18), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руалниот развој го објавува следниот ЈАВЕН ПОВИК бр.07/2018 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година.


македонска верзија | албанска верзија

[повеќе]

NJOFTIM - 10.10.2018

Agjencia për Përkrahje Financiare dhe Zhvillim Rural në bujqësi i informon të gjithë prodhuesit e qumështit se ka filluar afati për dorëzimin e kërkesave për pagesa të drejtpërdrejta për qumësht të prodhuar dhe të dorëzuar të deles, dhisë dhe lopës në periudhën nga 1 maji deri në 30 shtator të vitit 2018, përkatësisht faza e tretë. Afati për dorëzimin e kërkesave është deri me 5 nëntor 2018.


[повеќе]

Страна:  << Претходна  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52 53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  Следна >>

Menu