Shpallje publike për punësimin e 1 përmbarues - (04.05.2023 - 08.05.2023)