AMFBZHR : Pagesa direkte shtesë të paguara për kokën e shënuar të kecave
AMFBZHR: Realizohet pagesa për prodhimtarinë organike, për kryerjen e veprimtarisë bujqësore në zonat me mundësi të kufizuara (POM), pagesa shtesë për fermerët e regjistruar dhe pagesa direkte
Agjencia për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural njofton prodhuesit e mollës se nga data 10 maj 2024 do të mund të paraqesin kërkesat për nënmasën 1.23. Pagesat direkte shtesë nga nënmasa 1.9. për mollët e dorëzuara blerësve të regjistruar ose objekteve përpunuese të regjistruara të regjistruara në Regjistrin e blerësve të produkteve bujqësore.

Të rejat

16.06.2023

Njoftim

 Baçovski: Ka filluar dhënia e mbështetjes financiare për blerjen e traktorëve Sot në M...

01.06.2023

Njoftim

 Janë paguar pagesat shtesë direkte për frutikulturën Agjencia për mbështetje financiar...

Pagesat direkte

assignment
2024
assignment
2023
assignment
2022