Zëvendësdrejtori

Mr. Remzi Abdullahi – zëvendësdrejtor i Agjencisë së Mbështetjes Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural, hyn në detyrë më 22.10.2020.

Data e lindjes: 21.01.1981

Shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Përvoja e punës:

22.10.2020 deri më tani

 • Agjencia e Mbështetjes Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural
 • bul. “Brigada III Maqedonase” nr. 20, 1000 Shkup
 • Administratë shtetërore
 • Zëvendësdrejtor
  - në rast të mungesës së drejtorit të Agjencisë, e zëvendëson atë në kuadër të kompetencave të besuara
  - për punën e tij i përgjigjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut (të theksuara nga Ligji i Themelimit të Agjencisë së Mbështetjes Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural)

2019 deri më 21.10.2020

 • Drejtoria e të Hyrave Publike
 • bul. “Kuzman Josifovski – Pitu” nr.1, 1000 Shkup
 • Administratë shtetërore
 • Zëvendësdrejtor

2015- 2019

 • Posta e Maqedonisë së Veriut - Shkup
 • Ndërmarrje Publike
 • Anëtar i Këshillit Drejtues
 • Drejtor i komunikacionit postar

viti 2010

 • Ministria e Ekonomisë – Inspektorati Shtetëror i Tregut
 • Rr. “Lui Paster” nr.1, 1000 Shkup
 • Administratë shtetërore
 • Inspektor i Tregut

2006 - 2009

 • Sekretariati i Zbatimit të Marrëveshjes Kornizë
 • bul. “Ilinden” nr.2, 1000 Shkup
 • Administratë shtetërore
 • Nëpunës shtetëror administrativ
Arsimimi:
 • Universiteti i Prishtinës
 • Studimet e magjistraturës – drejtimi administrativo-politik
 • Universiteti i Europës Juglindore
 • Jurist i diplomuar

Aftësitë profesionale: anglisht, shqip, serbo-kroatisht.

Aftësitë sociale: shkallë e lartë e komunikimit, fleksibilitet, ambicie, shkallë e lartë e motivimit, aftësi për të punuar nën presion.

Aftësitë dhe kompetencat organizative: Organizues i mirë, punë individuale dhe ekipore, punë nën presion.

Aftësitë kompjuterike: MS Office, Internet

 

tel: 3097452 lokali 813
e-mail: remzi.abdullahi@ipardpa.gov.mk