Agjencia për mbështetje financiare në bujqësi dhe në zhvillim rural publikon shpallje interne për avancimin e 11 (njëmbëdhjetë) nëpunësve administrativ për për pozitat e mëposhtme: - (14.12.2023 - 18.12.2023)