"Mikei - Internacional SH.P.K."

Pajisjet e financuara nga programi IPARD: kosto për blerjen e pajisjeve të verës dhe ruajtjes së verës.

Masa: Investime në asete materiale për përpunimin e produkteve bujqësore dhe të peshkut
Sektori prioritar: Musht, verë dhe uthull
Vlera totale e investimit: 23.971.418,00 denarë

Shuma e bashkëfinancuar: 10.766.500,00 denarë
Shuma e mbështetjes: 50 %