"KOJAKONEA - SHPKNJP"

Pajisjet e financuara nga programi IPARD: Punime ndertimi (dheu, betoni, armature) per ndertimin e nje ndertese, zdrukthtari, hidraulik dhe kanalizime, instalime elektrike me rryme te larte, panele fotovoltaike per prodhimin e energjise elektrike, prokurim, transport dhe instalim materialesh, për instalime termoteknike të një objekti, frezë modeli F 900 3, model rrethor K 700 Abrichter, Aspirator pluhuri model RL 250, kanale për nxjerrjen e pluhurit, tharëse druri NIGOLUX 40K, Ashensor transporti mallrash, Forklift elektrik, pirun me gaz, palter.

Masa: Diversifikimi i fermave dhe zhvillimi i biznesit

Sektori prioritar: Prodhimi i produkteve joushqimore do të përdoret për prokurimin e mallrave

Vlera totale e investimit: 64.992.620,00 denarë
 
Shuma e bashkëfinancuar: 33.734.224,00 denarë
Shuma e mbështetjes: 65 %