"NIMEKS"

Pajisjet e financuara nga programi IPARD: Paletizues gjysmë automatik, tunel termik gjysmë automatik me kapacitet 0-5 pako/minutë, Tryezë rrotulluese (0=100mm) me kapacitet 6000 kavanoza, Lavatrice kavanozësh kompakt (6000 kavanoza/h. ), Bartës për mbushjen e produkteve (6000 kavanoza/h), Zinxhirë mbajtëse Acetal me kthesë të vetme (191x2000mm) (6000 kavanoza/h), model kapak 2.8SP me ndryshim formati automatik dhe Shërbime konsulence në përgatitjen e dokumentacionit të projektit.

Masa: Investime në asete materiale për përpunimin e produkteve bujqësore dhe të peshkut

Sektori prioritar: Përpunimi i frutave dhe perimeve (duke përfshirë patatet, kërpudhat dhe kulturat bishtajore)
Vlera totale e investimit: 13.814.041,00 denarë

Shuma e bashkëfinancuar: 6.839.633,00 denarë
Shuma e mbështetjes: 50 %