AMFBZHR: Janë paguar 5234 bletarë për pagesa direkte për familjen e regjistruar të bletëve me mbiemër

 AMFBZHR: Janë paguar 5234 bletarë për pagesa direkte për familjen e regjistruar të bletëve me mbiemër

 

Agjencia për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural ka bërë sot pagesën e pagesave direkte për familjet e regjistruara të bletëve.

Përfitues të kësaj mase janë njësitë bujqësore që zotërojnë të paktën 10 familje bletësh dhe kanë ruajtur numrin e familjeve të bletëve deri më 30 nëntor 2023.

Në këtë bazë janë paguar 5234 bletarë me mbështetje financiare prej 157,3 milionë denarë.

Shuma e mbështetjes financiare është 600 denarë për familje bletësh.

Fermat që kanë regjistruar mbi 50 familje bletësh të regjistruara me mbiemër dhe janë të regjistruara ose të regjistruara në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë si prodhues primar të produkteve shtazore ose janë të miratuara nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë si operatorë ushqimor ose kanë dorëzuar mjaltë në objektin e miratuar nga AHV, do të marrin mbështetje financiare shtesë prej 200 denarë për familje me mbiemër të bletëve, me të cilën mbështetja financiare e përgjithshme për këtë kategori të bletarëve do të jetë 800 denarë për familje bletësh.