" VIVAKS SH.P.K."

Pajisjet e financuara nga programi IPARD: spektrofotometër PROVE 300U/VIS, termoreaktor me 24 vrima TRL420, kamion me paletë elektrike LWE180, kamion manual me paletë, refraktometër automatik dixhital DR6200t, ekuilibër analitik ALJ500-4A për trajtimin e një pusi .

Masa: Investime në asete materiale për përpunimin e produkteve bujqësore dhe të peshkut

Sektori prioritar: Përpunimi i frutave dhe perimeve
Vlera totale e investimit: 7.390.173,00 den

Shuma e bashkëfinancuar: 3.136.055,00 denarë

Shuma e mbështetjes: 50 %