Lajmet

NJOFTIM

28.05.2021

U paguan subvencionet për duhanin e prodhuar dhe të dorëzuar Agjencia për mbështetje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural në llogaritë e 28.168 subjekteve, pagoi gati 1.7 miliardë denarë për duhanin e prodhuar dhe dorëzuar nga korrja e vitit 2020. Drejtori i AMFBZHR, Nikica Baçovski, informoi se kjo është...

NJOFTIM

25.05.2021

Me kërkesë të bujqve, afati për të aplikuar për subvencione është zgjatur deri në fund të qershorit Agjencia për mbështetje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural informon të gjithë bujqit se afati i fundit për dorëzimin e kërkesave për mbështetje financiare në bujqësi sipa...

NJOFTIM

29.04.2021

Sot, u paguan afër 412 milion denarë subvencione për bujqit Agjencia për mbështetje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural pagoi afër 412 milion denarë subvencione për 9.738 subjekte. Bëhet fjalë për pagesën e subvencioneve për mirëmbajtjen e pemishteve dhe masën e pagesave direkte për ekonomitë...

NJOFTIM

05.04.2021

Prej sot fillon aplikimi për subvencione bujqësore për vitin 2021 Prej sot fillon aplikimi për mbështetje financiare në bujqësi. Afati i fundit për dorëzimin e kërkesave është 31 maj 2021. Të gjitha palët e interesuara mund të paraqesin kërkesa në mënyrë elektronike duke hyrë në uebfaqen...

NJOFTIM

16.11.2018

  Agjencia për përkrahje financiare dhe zhvillim rural në bujqësi i informon të gjithë prodhuesit se ka filluar afati për dorëzimin e kërkesave për përkrahje finasiare për pemë dhe perime të shitura në kapacitete përpunuese. Shuma e përkrahjes është 3 denarë për kilogram. Apli...