Kumtesat

NJOFTIM

24.07.2021

Nga e hëna, fillojnë ditët e informimit IPARD kushtuar masës 7 "Diversifikimi i fermave dhe zhvillimi i bizneseve të vogla" Përfaqësuesit e Agjencisë për mbështetje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural dhe IPARD Organi qeverisës i MBPEU, në periudhën e ardhshme në një numër vendbanimesh d...

NJOFTIM

13.07.2021

Mbështetje financiare për forcimin dhe krijimin e kapaciteteve të reja të kooperativave ekzistuese Agjencia për mbështetje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural, sot shpalli thirrjen për aplikime për masën 131 "Shoqata ekonomike e fermave bujqësore për kryerjen e veprimtarive bujqësore". Mjetet për kë...

NJOFTIM

09.06.2021

U paguan subvencionet për bujqit individual Agjencia për mbështetje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural, në llogaritë e 2.332 subjekteve ka paguar rreth 51 milion denarë për masën "Ndihmë shtesë prej 20% për bartës individual të ekonomive bujqësore i cili është regjistruar si kryerës i v...

NJOFTIM

28.05.2021

U paguan subvencionet për duhanin e prodhuar dhe të dorëzuar Agjencia për mbështetje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural në llogaritë e 28.168 subjekteve, pagoi gati 1.7 miliardë denarë për duhanin e prodhuar dhe dorëzuar nga korrja e vitit 2020. Drejtori i AMFBZHR, Nikica Baçovski, informoi se kjo është...

NJOFTIM

25.05.2021

Me kërkesë të bujqve, afati për të aplikuar për subvencione është zgjatur deri në fund të qershorit Agjencia për mbështetje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural informon të gjithë bujqit se afati i fundit për dorëzimin e kërkesave për mbështetje financiare në bujqësi sipa...