Соопштенија

Бачовски: Исплатени близу 22 милиони денари од интервентниот фонд како финансиска поддршка за расадена и продадена зимска зелка

31.08.2023

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој денеска ја реализираше исплатата по основ на финансиска поддршка за трошоци за расадена или продадена зимска зелка. Корисници на оваа поддршка се сите земјоделски стопанства кои во август 2022 година имаат расадено зимска зелка на отворено или имаат расадено зимска зелка на отворено и продадено зимска зелка до 15 април 2023 го...

Бачовски од Валандово : Доделени првите картички со субвенционирано гориво за земјоделска механизација за 2023/2024 година

31.08.2023

Директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој Никица Бачовски заедно со министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски денеска беа во посета на подрачната единица при МЗШВ во Валандово. Целта на посетата беше одбележувањето на почетокот на доделувањето на платежните картички за субвенционирано гориво за земјоделска механизациј...

Бачовски : Реализирана исплата од 88.6 милиони денари кон 5400 корисници за произведено и предадено млеко

25.08.2023

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ја реализираше исплатата на директните плаќања за произведено и предадено кравјо, овчо и козјо млеко. Исплатени се 88.6 милиони денари за над 5400млекопроизводители. Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства – производители на кравјо, козјо и овчо млеко регистрирани како одгледувачи на говеда, овц...

АФПЗРР : Исплатени 58.9 милиони денари дополнителна поддршка за 1925 регистрирани земјоделци

14.08.2023

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој денес ја реализираше исплатата на дополнителната државна помош од 20% за носители на земјоделски стопанства кои се регистрирани вршители на земјоделска дејност согласно законот за вршење на земјоделска дејност или регистрирани како индивидуални земјоделци согласно законот за пензиското и инвалидското осигурување. Дополнителнат...

ЈАВЕН ПОВИК бр. 01/2023 за доставување на барања за користење на средства по мерка 3 “Инвестиции во основни средства за преработка и маркетинг на земјоделски и рибни производи”од ИПАРД Програмата 2014-2020

04.08.2023

 ЈАВЕН ПОВИК бр. 01/2023 за доставување на барања за користење на средства по мерка 3 “Инвестиции во основни средства за преработка и маркетинг на земјоделски и рибни производи”од ИПАРД Програмата 2014-2020 македонска верзија