AMFBZHR : Pagesa direkte që u paguhen fermerëve të deleve, gjedheve dhe dhive

AMFBZHR : Pagesa direkte që u paguhen fermerëve të deleve, gjedheve dhe dhive

 
Agjencia për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural njofton opinionin se sot janë realizuar pagesat e pagesave direkte nga programi për përkrahje financiare në bujqësi 2024 për krerë gjedhë femra, krerë dele të shënuara dhe krerë dhi.
Përfitues të pagesave direkte për krerë bagëti femra të shënuara janë njësitë bujqësore që kanë të regjistruar krerë femra që kanë mbushur moshën 12 muaj në ditën e paraqitjes së kërkesës. Mbështetja financiare për këtë masë është 76 milionë denarë për 6342 përfitues.
Janë paguar 2194 roje delesh me mbështetje financiare prej 191,9 milionë denarë. Këto mjete janë të destinuara për ekonomitë bujqësore që kanë regjistruar minimalisht 30 krerë dele më të vjetra se 12 muaj në ditën e paraqitjes së kërkesës.

Mbështetje financiare prej 15,4 milionë denarë është paguar për barinjtë e dhive, duke mbuluar 1087 përfitues. Baza për marrjen e kësaj mbështetje financiare është minimumi 10 krerë dhi që kanë mbushur moshën 12 muaj në ditën e paraqitjes së kërkesës.