AMFBZHR : Pagesa direkte shtesë të paguara për bagëti

 AMFBZHR : Pagesa direkte shtesë të paguara për   bagëti

 

Agjencia për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural sot ka realizuar pagesën e pagesave shtesë direkte për krerët e shënuar të gjedhëve të vjetër se 12 muaj.

Përfitues të kësaj nënmase janë njësitë bujqësore që janë përfituese të pagesave bazë direkte për krerë bagëti të shënuara më të vjetra se 12 muaj dhe që kanë transferuar prodhimin e tyre të qumështit te një blerës i regjistruar i qumështit të papërpunuar ose kafshë të shitura ose të thera në objektet e përpunimit të regjistruar. në Regjistrin e objekteve të miratuara për prodhimin e ushqimit me origjinë shtazore.

Shuma e pagesave direkte është 2600 denarë për kokë femër që ka mbushur 12 muaj në ditën e dorëzimit të kërkesës.

Në këto baza me mbështetje financiare janë fituar 4033 blegtorë, për të cilët janë paguar 100 milionë denarë.