AMFBZHR: Fillon aplikimi për pagesa direkte në kuadër të Programit për Mbështetje Financiare në Bujqësi për vitin 2024

 Agjencia për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural njofton ekonomitë bujqësore se në periudhën 10 Maj deri më 1 Korrik do të mund të paraqesin kërkesa në kuadër të Programit për Mbështetje Financiare në Bujqësi për vitin 2024.

 
Gjatë kësaj periudhe paraqiten kërkesat për:

-prodhimi bimor për sipërfaqe bujqësore arë me të korurart e fushës dhe kopshtit , për mirëmbajtjen e sipërfaqeve ekzistuese me plantacione frutash dhe rrushi si dhe një sipërfaqe për prodhimin e farës dhe materialit fidanor të certifikuar,

 

- prodhimtaria blegtorale për krerë gjedhe të shënuara, dele dhe dhi, për dosat, familjet me mbiemër të bletëve si dhe për bagëtinë e therur në thertore,

 
- prodhimi bujqësor organik.
 

Kërkesat paraqiten në sistemin elektronik të Agjencisë nga ekonomia bujqësore dhe nëse kanë nevojë për ndihmë mund t'u drejtohen njësive rajonale të Ministrisë së Bujqësisë dhe Pylltarisë.

 
Lidhja për të hyrë në aplikacion është:
 
www.ipardpa.gov.mk - E-subvencione për pagesa direkte.
 

Duke hapur këtë lidhje, në fushën "Njoftimet/udhëzimet" disponohen udhëzimet e detajuara për paraqitjen e kërkesës, Lista e dokumenteve të kërkuara si dhe Programi dhe Dekreti për pagesat direkte në të cilat janë kushtet dhe masa e mbështetjes financiare paraqitur në detaje.