Njoftim

 AMFBZHR : Pagesa direkte shtesë të paguara për kokën e shënuar të dhive

Agjencia për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural ka realizuar pagesën e pagesave shtesë direkte për krerët e shënuar të dhive më të vjetra se 12 muaj.

Përfitues të kësaj mase janë ekonomitë bujqësore - mbarështuesit e dhive, të cilët ia kanë dorëzuar prodhimin e qumështit blerësit të regjistruar ose kanë dorëzuar apo therur kecat në objektet e përpunimit të therjes.

Shuma e pagesave direkte është 1400 denarë për kokë.

Me pagesën e sotme me mbështetje financiare kanë përfituar 216 persona, për të cilët nga Programi për mbështetje financiare në bujqësi 2024 janë paguar 14,2 milionë denarë