Рурален развој 2020

  • Програмa
  • Јавни повици
  • Упатства за корисници

Програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2020 година (Службен весник на РСМ бр.306 од 22.12.2020 година)


Програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2020 година (Службен весник на РСМ бр.292 од 09.12.2020 година)


Програма за изменување на Програмата за финасиска поддршка на руралниот развој за 2020 година (Службен весник на РСМ бр.275 од 19.11.2020 година)


Програма за изменување и дополнување на Програмата за финасиска поддршка на руралниот развој за 2020 година (Службен весник на РСМ бр.153/2020)


Програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2020 година (Службен весник на РСМ бр.112/2020)


ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2020 ГОДИНА (Службен весник на РСМ бр. 89 од 03.04.2020)


ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2020 ГОДИНА


ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2020 ГОДИНА


ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2020 ГОДИНА