Известувања за јавност

ОДЛУКА за продолжување на рокот на Јавен повик 01/2023 за доставување на барање за користење за на средства од ИПАРД програмата 2021-2027.

13.10.2023

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој донесе одлука за  продолжување на крајниот рок на јавниот повик 01/2023 за доставување на барања за користење на средства од ИПАРД програмата 2021 - 2027.   Продолжувањето доаѓа на барање на заинтересираните странки кои поради објективни потешкотии не се во можност да ги обезбедат соодветните понуди за планираните и...

ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

08.02.2014

Во периодот од 28.01.2014-03.02.2014 година, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2011 година за растително производство по мерка Финансиска поддршка по обработлива земјоделска површина за поледелски култури по Подрачни единици на Министерството за земјоделство, шумарство и...

ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

08.02.2014

Во периодот од 28.01.2014-03.02.2014 година, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2011 година за растително производство по мерка Дополнителна финансиска поддршка од подмерка 1.1. за засеани површини со житни култури со сертифициран семенски материјал по по Подрачни единици...