Lajmet

NJOFTIM

29.12.2022

AMFBZHR: Është realizuar pagesa prej 123,2 milionë denarë për 9563 pemtari Agjencia për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural ka paguar mbështetjen financiare për masën 1.7 – pagesa direkte për sipërfaqe bujqësore për mirëmbajtjen e plantacioneve të pemëve. Përfitues të k&e...

NJOFTIM

16.12.2022

AMFBZHR: JANË PAGUAR AFËRSISHT 114 MILION DENARË PËR MBËSHTETJE FINANCIARE TË QUMËSHTIT LOPËS, DELES DHE DHISË NGA PROGRAMI I FONDIT TË NDËRHYRJES Agjencia për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural sot ka bërë pagesën në bazë të nënmasës nga Fondi i Ndërhyrjes, e...

NJOFTIM

01.12.2022

AMFBZHR: JANË PAGUAR DY MASA NGA FONDI PËR INTERVENCIONE MBI 55 MILIONË DENARË Agjencia për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural ka bërë pagesën në bazë të nënmasës nga Fondi i Ndërhyrjes, i cili ofron mbështetje financiare për lakrën e prodhuar dhe shitur blerësve të reg...

NJOFTIM

24.11.2022

AMFBZHR: Realizohet pagesa për asistencë për kryerjen e veprimtarisë bujqësore në zonat me mundësi të kufizuara dhe pagesat direkte për zogjtë njëditorë të prodhuar dhe zogjtë njëditorë nga hibridet vezjellës, si dhe pagesat direkte për zogjtë e vegjël, të rritur dhe therur në thertore t&e...

NJOFTIM

22.11.2022

U PAGUAN SUBVENCIONET PËR QUMËSHTIN E LOPËS, DELES DHE DHISË Sot në llogaritë e 5.525 prodhuesve të qumështit janë paguar gjithsej 75.671.467,00 denarë për masën 2.3, ku përfshihen pagesa direkte për qumështin e lopës, deles dhe dhisë. Pagesat i referohen qumështit të dorëzuar të mua...