Lajmet

NJOFTIM

21.11.2022

AMFBZHR: U PAGUAN SUBVENCIONET PËR PRODHIM ORGANIK PËR VITIN 2021 Agjencia për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural sot ka bërë pagesën për 816 persona në shumë prej 102.621.983,00 denarë për masën e prodhimit organik për vitin 2021. Përfitues të kësaj mase janë njësitë ...

NJOFTIM

17.11.2022

Agjencia për mbështetje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural informon të gjithë fermerët se është në proces aplikimi për pagesa shtesë direkte për kulturat e dorëzuara të kopshtit dhe frutave në objektet përpunuese të regjistruara dhe për rrushin e prodhuar të dorëzuar në objektet e re...

NJOFTIM

07.11.2022

Janë shpërndarë kontrata për mbështetje financiare përmes masës për mbështetjen e një anëtare aktive femër në ekonominë shtëpiake bujqësore nga programi për zhvillim rural Kryesuesi i Agjencisë për përkrahje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural - Nikica Baçovski së ...

NJOFTIM

20.10.2022

Baçovski: Është realizuar pagesa për kulturat e kopshtit dhe frutat e dorëzuara në objektet përpunuese Agjencia për Mbështetje Financiare të Bujqësisë dhe Zhvillimt Rural sot ka bërë pagesën në bazë të pagesave suplementare direkte për kulturat e kopshtit dhe frutave të dorëzuara në o...

NJOFTIM

07.10.2022

AMFBZHR: U PAGUAN SUBVENCIONET PËR QUMËSHTIN E PRODHUAR DHE DORZUAR TË LOPËS, DELES DHE DHISË Sot në llogaritë e 5.851 prodhuesve të qumështit janë paguar gjithsej 89.455.245,00 denarë për masën 2.3, e cila përfshin pagesa direkte për qumështin e prodhuar dhe dorzuar të lopës, deles dhe dhisë. ...