Kumtesat

NJOFTIM

30.09.2022

AMFBZHR: Filloi shpërndarja e kartelave për blerjen e karburanteve për makineritë bujqësore Drejtori i Agjencisë për përkrahje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural Nikica Baçovski dhe udhëheqësi i njësisë rajonale në Ministrinë e bujqësisë dhe zhvillimit rural - Prilep Zoran Paçeskos...

NJOFTIM

29.09.2022

BAÇOVSKI: U paguan subvencionet për qumështin e lopës, deles dhe dhisë Agjencia për mbështetje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural njofton – Sot në llogaritë e 6.396 prodhuesve të qumështit janë paguar gjithsej 153.224.548,00 denarë për masën 2.3, e cila përfshin pagesat direkte për qu...

NJOFTIM

22.09.2022

Baçovski: U paguan subvencionet për dosat, pulat e amortizuara, bletët amë dhe viçin e përfituar me I/V Agjencia për mbështetje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural sot ka bërë pagesën për disa masa. Janë paguar 945 persona të cilët janë shfrytëzues të masës për pagesa direkte ...

NJOFTIM

21.09.2022

AMFBZHR: U realizua pagesa e pagesave direkte sipas disa masave Agjencia për mbështetje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural ka realizuar pagesën e disa masave nga programi për pagesa direkte. 188 përfitues janë paguar me mbështetje financiare në vlerë prej 17,5 milionë denarë për sipërfaqet e mbjella dhe korrje me ...

NJOFTIM

13.09.2022

Baçovski: U paguan subvencionet për kokë të deleve, materialin e çertifikuar të përdorur dhe qengjat e majmur të rritur dhe therur Agjencia për mbështetjen financiare në bujqësi dhe zhvillim rural sot ka paguar 3 masa nga programi për pagesa direkte. Në llogaritë e 2.984 personave janë paguar 682.864.200,00 d...