Kumtesat

Njoftim

15.03.2023

 AMFBZHR : Pagesat direkte për shpendët e paguara Agjencia për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural sot ka realizuar pagesën direkte për pulat e amortizuara së therur në thertore të regjistruara dhe pagesat direkte për brojlerët e rritur dhe therur në thertore të regjistruara. Pagesa mbulon 35 aplikant...

NJOFTIM

10.03.2023

AMFBZHR: Janë realizuar pagesat direkte për ekonomitë e vogla bujqësore Agjencia për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural kanë realizuar pagesat direkte për ekonomitë e vogla bujqësore të përcaktuara sipas pagesave historike të dy viteve të kaluara. Janë paguar 26,8 milionë denarë p...

NJOFTIM

03.03.2023

Baçovski: Mbështetja për fermerët e rinj është një nga shtyllat kryesore të programit qeveritar për mbështetje financiare në zhvillimin rural. Drejtori i AMFBZHR-së Nikica Baçovski së bashku me ministrin e Bujqësisë Pylltarisë dhe Ekonomis së Ujërave kanë vizituar një fermë familj...

NJOFTIM

01.03.2023

Baçovski: Po investojmë në modernizimin e objekteve përpunuese me mjete nga IPARD programi   Drejtori i Agjencisë për përkrahje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural, Nikica Baçovski, sot ka vizituar kompaninë Extra Fungi në komunën Çeshinovo Obleshevo. Kompania filloi punën në vitin 1988 si biz...

NJOFTIM

22.02.2023

AMFBZHR: Janë paguar subvencione për kopshtarinë - 214.7 milion denarë për afër 11,000 prodhues të kulturave të kopshtarisë. Agjensia për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural ka bërë pagesë të drejtpërdrejta në tokë të punueshme bujqësore për prodhime të kopshta...