Njoftim

 AMFBZHR : Pagesat direkte për shpendët e paguara

Agjencia për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural sot ka realizuar pagesën direkte për pulat e amortizuara së therur në thertore të regjistruara dhe pagesat direkte për brojlerët e rritur dhe therur në thertore të regjistruara.

Pagesa mbulon 35 aplikantë me mbështetje financiare totale prej 80,6 milionë denarë.

Shuma e mbështetjes financiare për pulat e rritur dhe të shitura apo të amortizuara është 80 denarë për pulë vojse, ndërsa shuma e mbështetjes financiare për pulat e rritur dhe shitur apo therur është 40 denarë për pulë vezë.

“Me këtë pagesë fillojmë një pagesë gjithëpërfshirëse të pagesave direkte nga programi për mbështetje financiare në bujqësi të parashikuar për prodhimtarinë blegtorale. Në ditët në vijim do të realizohen pagesat për mbarështuesit e gjedheve, deleve, dhive, dosave, si dhe për ekonomitë bujqësore që zotërojnë familje bletësh”- sqaron Agjencia për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural