Njoftim

 Baçovski: Ka filluar dhënia e mbështetjes financiare për blerjen e traktorëve

Sot në Manastir drejtori i AMFBZHR Baçovski së bashku me ministrin Nikolovski ndanë solemnisht kontratat e para për mbështetje financiare për blerjen e traktorëve.

Bëhet fjalë për mbështetje të bazuar në parimin e bashkëfinancimit të investimit në masën 50 - 75% të vlerës totale.

Në manifestimin, ku morën pjesë fermerë dhe përfaqësues të furnizuesve vendorë të makinerive bujqësore, drejtori Baçovski informoi për procedurën e zbatuar në lidhje me masën.

“Përmes këtij eventi shënojmë fillimin e dhënies së mbështetjes financiare në formë zgjidhjesh për 730 fermerë. Për këtë mbështetje janë siguruar 500 milionë denarë nga programi për zhvillim rural. Në periudhën e kaluar agjencia ka punuar në mënyrë aktive në zbatimin e programeve për pagesat direkte dhe pagesën e subvencioneve, zbatimin e fondit të ndërhyrjes si dhe përgatitjet për periudhën e re programore IPARD 3, e cila vjen si një mundësi e re për modernizimi i ekonomive bujqësore, objekteve përpunuese dhe mjediseve rurale, theksoi Bachovski.

Në fjalën e tij, drejtori informoi edhe për aktivitetet e mëposhtme të Agjencisë, të cilat parashikojnë pagesën për qumështin e prodhuar dhe të dorëzuar, si dhe pagesa direkte për materialin farë të çertifikuar të përdorur.