AMFBZHR: Janë paguar 58,9 milionë denarë ndihmë shtesë për 1925 fermerë të regjistruar

 Agjencia për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural realizoi sot pagesën e ndihmës shtetërore shtesë prej 20% për pronarët e ekonomive bujqësore që janë operatorë të regjistruar të veprimtarisë bujqësore sipas ligjit për veprimtarinë bujqësore ose të regjistruar si fermerë individualë sipas pensionit dhe sigurimi i ligjit për aftësinë e kufizuar.

Ndihma shtesë u jepet njësive bujqësore që janë përfituese të pagesave direkte dhe kanë të regjistruara sipërfaqe dhe kafshë të përshtatshme:

- nga një minimum prej 5 deri në maksimum 50 ar sipërfaqe të raportuar me kultura gjysmë të punueshme me përdorim të detyrueshëm të materialit farë të çertifikuar

  - nga një minimum prej 1 deri në maksimum 5 ar sipërfaqe të raportuar me kultura bimore

- nga një minimum prej 1 deri në maksimum 5 ar sipërfaqe të raportuar me plantacione frutash

- nga një minimum prej 1 deri në maksimum 10 ar sipërfaqe të raportuar me vreshta

- nga minimumi 10 deri në maksimum 50 krerë bagëti

- nga një minimum prej 101 deri në maksimum 500 dele

  - nga një minimum prej 50 deri në maksimum 150 dhi

- nga minimumi 6 deri në maksimum 50 dosa

- nga minimumi 50 deri në maksimum 100 familje bletësh

 

“Mbështetja në sektorin e bujqësisë njeh si kategori të veçantë fermerët, aktiviteti kryesor ekonomik i të cilëve është prodhimi bujqësor. Për këtë qëllim, në ligjin për bujqësi dhe zhvillim rural, si dhe në programin për mbështetje financiare në bujqësi, kësaj kategorie fermerësh i takon mbështetje financiare shtesë prej 20%. Për këtë qëllim me këtë pagesë janë mbështetur 1925 fermerë, për të cilat janë ndarë 58,9 milionë denarë”, tha drejtori Baçovski.