АФПЗРР : Исплатени 58.9 милиони денари дополнителна поддршка за 1925 регистрирани земјоделци

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој денес ја реализираше исплатата на дополнителната државна помош од 20% за носители на земјоделски стопанства кои се регистрирани вршители на земјоделска дејност согласно законот за вршење на земјоделска дејност или регистрирани како индивидуални земјоделци согласно законот за пензиското и инвалидското осигурување.

Дополнителната помош се доделува на земјоделски стопанства кои се корисници на директните плаќања и имаат пријавени соодветни површинии животни :

- од минимум 5 до максимум 50 ха пријавена површина со поледелски култури со задолжителна употреба на сертифициран семенски материјал

 - од минимум 1 до максимум 5 ха пријавена површина со градинарски култури

- од минимум 1 до максимум 5 ха пријавена површина со овошни насади

- од минимум 1 до максимум 10 ха пријавена површина со лозови насади

- од минимум 10 до максимум 50 грла говеда

- од минимум 101 до максимум 500 грла овци

 - од минимум 50 до максимум 150 грла кози

- од минимум 6 до максимум 50 грла-маторици

- од минимум 50 до максимум 100 пчелни семејства

            ,,Поддршката во земјоделскиот сектор ги препознава земјоделците чија основна економска дејност е земјоделското производство како посебна категорија. За таа цел во законот за земјоделство и рурален развој како и програмата за финансиска поддршка во земјоделството оваа категорија на земјоделци добива право на 20% дополнителна финансиска поддршка. За таа цел со оваа исплата се поддржани 1925земјоделци за кои се одвоени 58.9милиони денари” – истакна директорот Бачовски.