01.07.2024
Известување
01.07.2024
Известување
13.06.2024
Известување
23.05.2024
Известување
17.05.2024
АФПЗРР : Исплатени дополнителните директни плаќања за обележани грла кози
10.05.2024
АФПЗРР : Реализирана исплатата за органско производство, за вршење на земјоделска дејност во подрачја со ограничени можности (ПОМ), дополнителните плаќања за регистрираните земјоделци и директните плаќања за заклани бројлери

Новости

06.11.2023

Известување

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги известува производителите на сертифициран семенски ...