13.06.2024
Известување
23.05.2024
Известување
17.05.2024
АФПЗРР : Исплатени дополнителните директни плаќања за обележани грла кози
10.05.2024
АФПЗРР : Реализирана исплатата за органско производство, за вршење на земјоделска дејност во подрачја со ограничени можности (ПОМ), дополнителните плаќања за регистрираните земјоделци и директните плаќања за заклани бројлери
10.05.2024
АФПЗРР : Започнува периодот за аплицирање за дополнителните плаќања за предадени јаболка кај регистрирани откупувачи или регистрирани преработувачки капацитети.
10.05.2024
АФПЗРР : Започнува аплицирањето за директни плаќања по Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2024 година

Новости

06.11.2023

Известување

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги известува производителите на сертифициран семенски ...