ОДЛУКА за продолжување на рокот на Јавен повик 01/2023 за доставување на барање за користење за на средства од ИПАРД програмата 2021-2027.

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој донесе одлука за  продолжување на крајниот рок на јавниот повик 01/2023 за доставување на барања за користење на средства од ИПАРД програмата 2021 - 2027.
 
Продолжувањето доаѓа на барање на заинтересираните странки кои поради објективни потешкотии не се во можност да ги обезбедат соодветните понуди за планираните инвестиции и со тоа навремено да ги достават потребните документи за користење на финансиската поддршка.
 
Продолжувањето на рокот согласно одлуката е 15 дена со што крајниот рок за јавниот повик 01/2023 е 30.10.2023 година.