Kumtesat

NJOFTIM

06.08.2021

Nё llogaritё e blegtorёve dhe kopshtarёve janë paguar mbi 866 milion denarё për subvencione Agjencia për mbështetje financiare të bujqësisë dhe zhvillimit rural informon prodhuesit e kulturave tё kopshtarisё dhe blegtorёve se mjetet për subvencionet janë paguar në llogaritë e tyre. Në llogaritë e gjithsej 3,124 fermerëve ...

NJOFTIM

29.07.2021

Nëpërmjet masës Bujk i ri, të rinjtë dhe personat e papunsuar deri në 40 vjeç do të jenë në gjendje të hapin biznesin e tyre në sektorin e bujqësisë Të rinjtë deri në 40 vjeç që merren me bujqësi ose kanë një plan biznesi në sektorin e bujqësisë, nga sot deri m&...

NJOFTIM

24.07.2021

Nga e hëna, fillojnë ditët e informimit IPARD kushtuar masës 7 "Diversifikimi i fermave dhe zhvillimi i bizneseve të vogla" Përfaqësuesit e Agjencisë për mbështetje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural dhe IPARD Organi qeverisës i MBPEU, në periudhën e ardhshme në një numër vendbanimesh d...

NJOFTIM

13.07.2021

Mbështetje financiare për forcimin dhe krijimin e kapaciteteve të reja të kooperativave ekzistuese Agjencia për mbështetje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural, sot shpalli thirrjen për aplikime për masën 131 "Shoqata ekonomike e fermave bujqësore për kryerjen e veprimtarive bujqësore". Mjetet për kë...

NJOFTIM

09.06.2021

U paguan subvencionet për bujqit individual Agjencia për mbështetje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural, në llogaritë e 2.332 subjekteve ka paguar rreth 51 milion denarë për masën "Ndihmë shtesë prej 20% për bartës individual të ekonomive bujqësore i cili është regjistruar si kryerës i v...