Njoftimet

Njoftim

23.05.2024

Vazhdimi i Vendimit për Thirrjen Publike 01/2024 nga programi IPARD 2021-2027      Agjencia për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural, në koordinim me organin menaxhues IPARD në Ministrinë e Arsimit, Kulturës, Sportit dhe Shkencës, ka marrë vendim për shtyrjen e afatit për paraqitjen e kërkesave p...

Njoftim

17.05.2024

 AMFBZHR : Pagesa direkte shtesë të paguara për kokën e shënuar të dhive Agjencia për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural ka realizuar pagesën e pagesave shtesë direkte për krerët e shënuar të dhive më të vjetra se 12 muaj. Përfitues të kësaj mase janë ekonomitë...

10.05.2024

AMFBZHR: Fillon aplikimi për pagesa direkte në kuadër të Programit për Mbështetje Financiare në Bujqësi për vitin 2024  Agjencia për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural njofton ekonomitë bujqësore se në periudhën 10 Maj deri më 1 Korrik do të mund të paraqesin kërkesa n&eu...

Njoftim

10.05.2024

 AMFBZHR : Fillon periudha e aplikimit për pagesa shtesë për mollët e dorëzuara blerësve të regjistruar ose objekteve të regjistruara të përpunimit.       Agjencia për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural njofton prodhuesit e mollës se nga data 10 maj 2024 do të mund të paraq...