Известувања за медиуми

Информација за јавност: “Прв состанок на директори на Платежни Агенции на земји од Југоисточна Европа, земји кандидати и потенцијални кандидати за членство во ЕУ“

20.03.2012

Информација за јавност: “Прв состанок на директори на Платежни Агенции на земји од Југоисточна Европа, земји кандидати и потенцијални кандидати за членство во ЕУ“