NJOFTIM
AMFBZHR: Paguhen Subvencionet për 3187 ekonomi të vogla bujqësore në vlerë prej 63,5 milionë denarë
Baçovski: 9741 vreshtarë janë paguar 442,6 milionë denarë
AMFBZHR : Pagesa direkte që u paguhen fermerëve të deleve, gjedheve dhe dhive
Bachovski: Janë paguar pagesat shtesë direkte për mollët e dorëzuara blerësve të regjistruar apo objekteve përpunuese për periudhën 2022-2023

Të rejat

16.06.2023

Njoftim

 Baçovski: Ka filluar dhënia e mbështetjes financiare për blerjen e traktorëve Sot në M...

01.06.2023

Njoftim

 Janë paguar pagesat shtesë direkte për frutikulturën Agjencia për mbështetje financiar...

Pagesat direkte

assignment
2024
assignment
2023
assignment
2022