Известувања за медиуми

Одржана прес-конференција во врска со ново спроведениот проект за поднесување на е-Барање по Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој

01.07.2015

Одржана прес-конференција во врска со ново спроведениот проект за поднесување на е-Барање по Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој

Одржана првата работилница за корисниците од мерката „Инвестиции во рурална инфраструктура” од ИПАРД Програмата за 2014-2020 (29.06.2015)

29.06.2015

Одржана првата работилница за корисниците од мерката „Инвестиции во рурална инфраструктура” од ИПАРД Програмата за 2014-2020 (29.06.2015)