Lajmet

Njoftim

03.04.2024

 Baçovski: Subvencionet e paguara për prodhimtarinë në pemëtari dhe  në vlerë prej 302 milionë denarë   Agjencia për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural sot ka realizuar pagesën e pagesave direkte për prodhimtari të realizuar me kultura bimore dhe prodhim të realizuar me kultura ...

455,3 milionë denarë janë paguar për mbi 1770 blegtor

13.03.2024

455,3 milionë denarë janë paguar për mbi 1770 blegtorAgjencia për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural sot ka realizuar pagesën e pagesave shtesë direkte për fermerët e deleve. Përfitues të kësaj mbështetje financiare janë njësitë bujqësore që kanë në pronësi t&eu...

LAJMËRIM PARAPRAK për publikim të Thirrjes publike numër 01/2024 për parashtrim të kërkesave për shfrytëzimin e mjeteve nga masa 3 “Investime në mjete fillestare për përpunim dhe marketing të prodhimeve bujqësore dhe të peshkatarisë” nga Instrumenti për ndihmë parahyrëse për zhvillim rural të Bashkimit Evropian (IPARD Programi 2021-2027

11.03.2024

 LAJMËRIM PARAPRAK   për publikim të Thirrjes publike numër 01/2024 për parashtrim të kërkesave për shfrytëzimin e mjeteve nga masa 3 “Investime në mjete fillestare për përpunim dhe marketing të prodhimeve bujqësore dhe të peshkatarisë” nga Instrumenti për ndihmë parahyrëse p&eu...