Kumtesat

NJOFTIM

14.12.2023

Agjencia për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural njofton prodhuesit e bujqësisë organike se deri më 25 dhjetor 2023 mund të paraqesin kërkesat në kuadër të Programit për Mbështetjen Financiare të Prodhimit Bujqësor Organik për vitin 2023 për masat e mëposhtme:   M4 Mbështetje ...

Njoftim

15.09.2023

 Njoftim   Agjencia për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural ka marrë vendim për vazhdimin e afatit të thirrjes publike 01/2023 për paraqitjen e kërkesave për shfrytëzimin e mjeteve nga programi IPARD 2014 - 2020.   Zgjatja vjen me kërkesën e palëve të interesuara, të cilët pë...