Kumtesat

10.05.2024

AMFBZHR: Fillon aplikimi për pagesa direkte në kuadër të Programit për Mbështetje Financiare në Bujqësi për vitin 2024  Agjencia për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural njofton ekonomitë bujqësore se në periudhën 10 Maj deri më 1 Korrik do të mund të paraqesin kërkesa n&eu...

Njoftim

10.05.2024

 AMFBZHR : Fillon periudha e aplikimit për pagesa shtesë për mollët e dorëzuara blerësve të regjistruar ose objekteve të regjistruara të përpunimit.       Agjencia për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural njofton prodhuesit e mollës se nga data 10 maj 2024 do të mund të paraq...

Njoftim

10.05.2024

 AMFBZHR: Realizohet pagesa për prodhimtarinë organike, për kryerjen e veprimtarisë bujqësore në zonat me mundësi të kufizuara (POM), pagesa shtesë për fermerët e regjistruar dhe pagesa direkte për brojlerët e therur.   Agjencia për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural sot ka realizuar p...

Njoftim

30.04.2024

Thirje publike me numër 02/2024      Nga sot e deri më 31 Maj 2024, ekonomitë bujqësore ku pronar është një fermer individual i cili është i regjistruar në përputhje me Ligjin për veprimtarinë bujqësore, gjegjësisht Ligjin për sigurimin pensional dhe invalidor ose është person juridik i regj...

AMFBZHR : Pagesa direkte shtesë të paguara për bagëti

22.04.2024

 AMFBZHR : Pagesa direkte shtesë të paguara për   bagëti   Agjencia për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural sot ka realizuar pagesën e pagesave shtesë direkte për krerët e shënuar të gjedhëve të vjetër se 12 muaj. Përfitues të kësaj nënmase janë nj&eu...