Kumtesat

Bachovski në vizitë në kantinë Vardarska Dolina - Mbështetje nga Fondi Evropian - IPARD për investime në objektet përpunuese të produkteve bujqësore dhe të peshkut.

24.08.2023

 Drejtori I Agjencisë IPARD, Nikica Baçovski, sot ka vizituar kantinë e verës Vardarska Dolina në fshatin Kuri - Negotinë. Kjo kantinë është një përfituese e suksesshme e programit IPARD dhe masës së investimit në asetet fikse për përpunimin dhe tregtimin e produkteve bujqësore dhe të peshkut. Kjo ...