Вести

Прес-конференција на Директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој Тони Димовски и Заменик-министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Зоран Коњановски.

15.12.2013

Прес-конференција на Директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој Тони Димовски и Заменик-министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Зоран Коњановски.

Посета на Евроамбасадорот Аиво Орав и Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Димовски на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.

28.11.2013

Посета на Евроамбасадорот Аиво Орав и Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Димовски на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.

ИНФОРМИРАЊЕ НА ЈАВНОСТА: "Во тек е потпишувањето на договори за користење на средства од програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2012 година" (10.09.2013)

10.09.2013

ИНФОРМИРАЊЕ НА ЈАВНОСТА: "Во тек е потпишувањето на договори за користење на средства од програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2012 година" (10.09.2013)