Вести

АФПЗРР : Исплатени 5234 пчелари за директни плаќања за регистрирано презимено пчелно семејство

29.02.2024

 Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој денеска ја изврши исплатата на директните плаќања за регистрирани презимени пчелни семејства.             Корисници на оваа мерка се земјоделски стопанства кои поседуваат минимум 10 пчелни семејства и го оддржувале бројот на пчелни семејства до 30 ноември 2023 година...

Исплатените директните плаќања за амортизирани несилки и приплодни грла маторици

26.02.2024

 Исплатените директните плаќања за амортизирани несилки и приплодни грла маторици    Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој денеска ги реализираше исплатите за секторите живинарство и свињарство.    36 земјоделски стопанства кои одгледале или продале/заклале амортизирани несилки во период од 1 октомври 2022 до 30 септември 2023 добија фи...

Известување за производителите на вино

20.02.2024

 Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги известува преработувачите на винско грозје дека е во тек поднесувањето на барањата по Програмата за спроведување на интервентен фонд за земјоделството за 2024 година, подмерка 1.2. „Финансиска поддршка за откупено винско грозје и произведено од сопствен насад од страна на регистрирани производители на вино кои ис...

АФПЗРР : Исплатени субвенциите за 3187 мали земјоделски стопанства во износ од 63.5 милиони денари

16.02.2024

 Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој денеска ја изврши исплатата за мерката за мали земјоделски стопанства дефинирани според историски плаќања за претходните три години. Висината на директните плаќања се утврдува како просек од висината на одобрените финансиски средства за директни плаќања по програмите за финансиска поддршка во земјоделството за 2020, 20...

Бачовски : Исплатени 442.6 милиони денари за 9741 лозаропроизводители

14.02.2024

 Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој денеска ја реализираше исплатата на дополнителните директни плаќања за остварено производство на грозје.             Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои имаат пријавено обработлива земјоделска површина со лозови насади, а оствареното производст...