Вести

Претставници од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој го пренесуваат македонското искуство во однос на имплементацијата на ИПАРД Програмата на претставници од Албанската платежна агенција.

16.05.2014

Претставници од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој го пренесуваат македонското искуство во однос на имплементацијата на ИПАРД Програмата на претставници од Албанската платежна агенција.

Хрватскиот министер за земјоделство Тихомир Јаковина и министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Димовски во посета на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.

28.02.2014

Хрватскиот министер за земјоделство Тихомир Јаковина и министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Димовски во посета на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.

Потпишан Меморандум за соработка помеѓу Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој и Академијата за судии и јавни обвинители

12.02.2014

Потпишан Меморандум за соработка помеѓу Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој и Академијата за судии и јавни обвинители

ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

08.02.2014

Во периодот од 28.01.2014-03.02.2014 година, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2011 година за растително производство по мерка Финансиска поддршка по обработлива земјоделска површина за поледелски култури по Подрачни единици на Министерството за земјоделство, шумарство и...