Вести

Извадок од прес конференцијата одржана на 07 Септември 2012 година по повод дискусиите од надзорната расправа за распределба на субвенциите оддржана во Собранието на 04 Септември 2012 година

07.09.2012

Извадок од прес конференцијата одржана на 07 Септември 2012 година по повод дискусиите од надзорната расправа за распределба на субвенциите оддржана во Собранието на 04 Септември 2012 година