Вести

АФПЗРР: Објавен јавниот повик за надомест на трошоци за оддржување на висински пасишта и ливади и поддршка на традиционално овчарство

04.12.2023

 Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој го објави повикот за поддршка за исплатена нето – плата за чување и напасување на добиток. Корисници на оваа мерка се земјоделските стопанства регистрирани во Единствениот регистар на земјоделски стопанства при МЗШВ. Поддршката е во висина од 100% од просечна месечна нето плата во дејноста од период 01.01.2022 до ...

АФПЗРР : Започнува аплицирањето за дополнителните директни плаќања за полјоделски култури, градинарски култури, овошни и лозови насади

27.11.2023

 Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги известува производителите на поледелски култури (пченица, јачмен, сончоглед, маслодајна репка и афион), градинарски култури, овошје и грозје дека е во тек поднесување на барања од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2023 година и тоа за следните подмерки: -„М1.3 Дополнителни директни плаќања о...

АФПЗРР: Во тек е аплицирањето за финансиска поддршка за складирање на пченица и јачмен од домашно производство од род 2023 година.

27.11.2023

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги известува производителите на пченица и јачмен кои производството од реколта 2023 година го имаат складирано кај регистриран складиштар дека е во тек поднесување на барања за мерката „Финансиска поддршка за складирање на пченица и јачмен од домашно производство од род 2023 година“. Барањата се поднесуваат директн...

АФПЗРР : Исплатена дополнителната поддршка од интервентниот фонд за продадено или складирано производство на пченица

15.11.2023

 Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ја реализираше исплатата за мерката за финансиска поддршка за остварено и продадено или складирано производство на пченица. Корисници на оваа мерка се земјоделските стопанства кои имаат поднесено барање за мерка 1.1 од програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2023 година и кои имаат засеани и ожнеани површи...

Известување

06.11.2023

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги известува производителите на сертифициран семенски материјал од пченица и јачмен дека е во тек поднесувањето на барањата по Програмата за спроведување на интервентниот фонд за земјоделство за 2023 година, мерка 1.3 „Финансиска поддршка за произведен домашен сертифициран семенски материјал од прва и втора генерација на ...