Вести

Известување за тековното аплицирање за Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2024 година

13.06.2024

Ги потсетуваме земјоделските стопанства кои сеуште не поднеле барање по Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2024 година дека истото можат да го направат најдоцна до 1 јули. Воедно укажуваме на одгледувачите на овци и кози кај кои не е завршен пописот на животните, веднаш да стапат во контакт со ветеринарните друштва со цел завршување на пописот најдоцна до 1 јули. Со новите под...

Продолжување на рок на Одлука за Јавен повик 01/2024 од ИПАРД програмата 2021-2027

23.05.2024

 Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој во координација со телото за управување со ИПАРД при МЗШВ, донесе одлука за пролонгирање на рокот за поднесување на барања за финансика поддшка од  јавниот повик 01/2024 од ИПАРД 2021-2027 Програмата  за мерката 3 “Инвестиции во основни средства за прераработка и маркетинг на земјоделски и р...

АФПЗРР : Исплатени дополнителните директни плаќања за обележани грла кози

17.05.2024

 Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралнот развој ја реализираше исплатата на дополнителните директни плаќања за обележани грла кози постари од 12 месеци.                 Корисници на оваа мерка се земјоделските стопанства – одгледувачи на кози кои своето производство на млеко го имаат преда...

АФПЗРР : Започнува аплицирањето за директни плаќања по Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2024 година

10.05.2024

 Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги известува земјоделските стопанства дека во период од 10 мај до 1 јули ќе можат да поднесат барања по Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2024 година. Во овој период се поднесуваат барања за: - растително производство по обработлива земјоделска површина со поледелски и градинарски култури, за одржув...

АФПЗРР : Започнува периодот за аплицирање за дополнителните плаќања за предадени јаболка кај регистрирани откупувачи или регистрирани преработувачки капацитети.

10.05.2024

 Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги известува производителите на јаболка дека од 10 мај 2024 година ќе можат да  поднесуваат барања за подмерка 1.23. Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.9. за јаболка предадени кај регистрирани откупувачи или регистрирани преработувачки капацитети запишани во Регистарот на откупувачи на земјоделски производи....