Вести

ИНФОРМИРАЊЕ НА ЈАВНОСТА: Потпишан Меморандум за соработка помеѓу Aгенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој и Асоцијацијата на осигурително - брокерски друштва при Стопанската Комора на Република Македонија

18.03.2013

ИНФОРМИРАЊЕ НА ЈАВНОСТА: Потпишан Меморандум за соработка помеѓу Aгенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој и Асоцијацијата на осигурително - брокерски друштва при Стопанската Комора на Република Македонија

ИНФОРМИРАЊЕ НА ЈАВНОСТА: Работна средба на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој со членките на Стопанска комора и Сојузот на Стопански комори на Македонија

05.11.2012

ИНФОРМИРАЊЕ НА ЈАВНОСТА: Работна средба на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој со членките на Стопанска комора и Сојузот на Стопански комори на Македонија