Вести

ОДЛУКА за продолжување на рокот на Јавен повик 01/2023 за доставување на барање за користење за на средства од ИПАРД програмата 2021-2027.

13.10.2023

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој донесе одлука за  продолжување на крајниот рок на јавниот повик 01/2023 за доставување на барања за користење на средства од ИПАРД програмата 2021 - 2027.   Продолжувањето доаѓа на барање на заинтересираните странки кои поради објективни потешкотии не се во можност да ги обезбедат соодветните понуди за планираните и...

ОДЛУКА за продолжување на рокот на Јавен повик 01/2023 за доставување на барање за користење за на средства од ИПАРД

15.09.2023

Врз основа на член 6, став 5 и член 12, став 1, алинеја 7 од Законот за основање на Агенција за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој (,,Службен весник на Република Македонија” бр.72/07, 5/09, 43/14, 193/15, 39/16и 164/18) а во врска со член 6, став 4 од Уредбата за начинот и постапката за користење на финансискаПоддршка за мерките за рураленразвој финансирани одПрограмата ...

ИЗВЕСТУВАЊЕ

15.09.2023

Известување Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој донесе одлука за  продолжување на крајниот рок на јавниот повик 01/2023 за доставување на барања за користење на средства од ИПАРД програмата 2014 - 2020. Продолжувањето доаѓа на барање на заинтересираните странки кои поради објективни потешкотии не се во можност да ги обезбедат соодветните понуди за план...

ИЗВЕСТУВАЊЕ

08.09.2023

 Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги известува производителитена домати и краставица дека е во тек поднесувањето на барањата за подмерка 1.4 Финансиска поддршка за продадени количини на домат и краставица произведени под контролирани услови од Програмата за спроведување на интервентен фонд за земјоделството за 2023 година. Корисници на оваа подмерка се з...

ЈАВЕН ПОВИК бр. 01/2023 за доставување на барања за финансиска поддршка од ИПАРД Програмата 2021-2027

04.09.2023

    Влада на Република Северна Македонија Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој   Врз основа на Анекс А клаузула бб став 1 точка б од Законот за ратификација на Рамковната спогодба за финансиско партнерство помеѓу Европската Комисија и Република Северна Македонија застапувана од Владата на Република Северна Македонија за посебните постапки за спр...