Вести

АФПЗРР - Реализирана е исплатата на дополнителните директни плаќања за предадени полјоделски култури во домашни преработувачки капацитети

29.06.2023

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделие и рурален развој денеска исплати дополнителни директни плаќања во висина од 66.449.476 денари на 1,024 корисници. Корисници на оваа подмерка се земјоделски стопанства кои во производната 2021/2022 година имаат засеани со сертифициран материјал и ожнеани површини со поледелски култури со пријавена површина над 1ha збирно за следните култури: јачме...

Исплатени 232.2 милиони денари за употреба на сертифициран семенски материјал во полјоделското производство

27.06.2023

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој денеска ја реализираше исплатата за директните плаќања за користен сертифициран семенски материјал за сите полјоделски култури, освен тутунот. Со финансиската поддршка од 232.2 милиони денари се опфатени 8.435 корисници. Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои пријавиле употреба на сертифициран семенски ма...

Бачовски: Финансиска поддршка од 33 милиони денари за набавка на нови трактори во Свети Николе

26.06.2023

Директорот на АФПЗРР, Никица Бачовски заедно со премиерот Димитар Ковачевски и министерот за земјоделство Љупчо Николовски во Свети Николе ги доделија решенијата за набавка на трактори на земјоделците во Овчеполието. Денешниот настан е дел од доделувањето на првите 730 решенија за поддршка на земјоделците, за набавка на трактори. Вакви решенија веќе се доделени во Битола и во Прилеп. „Ра...

Бачовски : Доделени 64 решенија за одобрување на финансиска поддршка за набавка на трактори во Прилеп

21.06.2023

Директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги додели првите 64 решенија за одобрување на финансиска поддршка за набавка на трактори од програмата за финансиска поддршка во руралниот развој. Решенијата беа доделени на земјоделци од Прилеп и околните прилепски села. По приемот на решенијата земјоделците имаат рок до 10 дена да ги посетат просториите на Аг...

АФПЗРР: Исплатени се директните плаќања за произведено и предадено кравјо, овчо и козјо млеко

20.06.2023

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ја реализираше исплатата на директните плаќања за произведено и предадено кравјо, овчо и козјо млеко. Исплатени се 143.7 милиони денари за над 5300 млекопроизводители. Корисници на оваа подмерка  се земјоделските стопанства – производители на кравјо, козјо и овчо млеко регистрирани како одгледувачи на говеда, ов...