Вести

АФПЗРР : Исплатени 58.9 милиони денари дополнителна поддршка за 1925 регистрирани земјоделци

14.08.2023

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој денес ја реализираше исплатата на дополнителната државна помош од 20% за носители на земјоделски стопанства кои се регистрирани вршители на земјоделска дејност согласно законот за вршење на земјоделска дејност или регистрирани како индивидуални земјоделци согласно законот за пензиското и инвалидското осигурување. Дополнителнат...

Бачовски: Исплатени 199.4 милиони денари како дополнителна поддршка за 5851 лозаропроизводител

09.08.2023

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој денес ја реализираше исплатата за дополнителните директни плаќања за произведено и предадено грозје во регистрирани капацитети за производство на вино во Република Северна Македонија. Корисници на оваа подмерка се земјоделски стопанства кои имаат површини под лозови насади и остварено производство на винско грозје од реколта 2...

ЈАВЕН ПОВИК бр. 01/2023 за доставување на барања за користење на средства по мерка 3 “Инвестиции во основни средства за преработка и маркетинг на земјоделски и рибни производи”од ИПАРД Програмата 2014-2020

04.08.2023

 ЈАВЕН ПОВИК бр. 01/2023 за доставување на барања за користење на средства по мерка 3 “Инвестиции во основни средства за преработка и маркетинг на земјоделски и рибни производи”од ИПАРД Програмата 2014-2020 македонска верзија

АФПЗРР : Објавен јавен повик за субвенционирање на трошоци за амбалажа за извезен ориз

22.07.2023

Агенцијата за финансиска поддршка објави јавен повик за доставување на барања за исплата на средства од програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за мерката 1.3 - помош за маркетинг на земјоделските производи и преработени земјоделски производи. Станува збор за јавен повик за поддршка на трошоци за амбалажа на преработени земјоделски производи, односно за извезен ориз со потекло ...

АФПЗРР: Исплатени близу 224.4 милиони денари за градинарски култури предадени во преработувачки капацитети

30.06.2023

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој денеска ја реализираше исплатата од близу 224.4 милиони денари на 3.821 корисник за дополнителни директни плаќања од подмерка 1.4 за градинарските култури предадени во преработувачките капацитети. -Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои имаат засадени површини со градинарски култури и се корисници на подмер...